برچسب: ﻓﺮﻭﯾﺪ ﻭ ﺩﯾﻦ

 فروید و دین 0

 فروید و دین

 فروید و دین …ایراد دیگر فروید به دین که قبلاً توسط فلاسفه قبل مانند اسپینوزا مطرح شده بود، این بود که فروید دین را نوعی دفاع ذهنی در برابر پدیده‌های طبیعی مثل مرگ، بلایای طبیعی و…...

آیا مطلب مفید بود؟
ﻓﺮﻭﯾﺪ ﻭ ﺩﯾﻦ 0

ﻓﺮﻭﯾﺪ ﻭ ﺩﯾﻦ

ﻓﺮﻭﯾﺪ ﻭ ﺩﯾﻦ ﻓﺮﻭﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﻦ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﻭ، ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﯾﻦ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺳﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺷﺎﻥ ‏« ﺗﻮﺗﻢ...

آیا مطلب مفید بود؟