برچسب: ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺣﯿﺎﺕ

تکامل شیمیایی و پیدایش حیات۲ 0

تکامل شیمیایی و پیدایش حیات(قسمت دوم)

تکامل شیمیایی و پیدایش حیات۲ پیدایش حیات بر روی زمین در سال ۱۹۵۲ هارولد یوری(Harold C.Urey) نظریه‌ی «اوپارین و هالدین»(بخش اول) را در کتاب خود به نام«سیارات»بازگو کرد. او و استنلی میلر(Stanley Miller) در...

آیا مطلب مفید بود؟
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺣﯿﺎﺕ 1

ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺣﯿﺎﺕ (قسمت 1)

ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﺣﯿﺎﺕ ﻣﺘﺮﺟﻢ : ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﺷﮕﺮﻑﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ‏( ﻓﺮﮔﺸﺖ ‏) ﺣﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ، ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ . ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺭﺍﺩﯾﻮﺍﮐﺘﯿﻮ- ﺍﯾﺰﻭﺗﻮﭖ،ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺳﻨﮓﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ...

آیا مطلب مفید بود؟