برچسب: کوتوله قرمز

کوتوله قرمز 0

امکان ِکشف حیات بیگانه در اطراف کوتوله قرمز

امکان ِکشف حیات بیگانه در اطراف کوتوله های قرمز! بیگ بنگ: دانشمندان برای یافتن سیارات دوردست و پشتیبان حیات به دنبال سیارات فرا خورشیدی در اطراف ستاره هایی هستند که از خورشید ما کوچکتر...

آیا مطلب مفید بود؟
سیاره ای با امکان وجود آب 0

نمونه سیاره ای با امکان وجود آب مایع و حیات

نمونه سیاره ای با امکان وجود آب مایع و حیات نویسنده: مهرداد بینا ستاره شناسان نمی دانند که آیا در سیارات دیگر زندگی وجود دارد یا نه. اما اگر هم وجود داشته باشد، بیشتر...

آیا مطلب مفید بود؟