برچسب: فرگشت چشم

ﻓﺮﮔﺸﺖ ﭼﺸﻢﻫﺎ، ﺩﯾﺪﻥ ﻧﻮﺭ . 0

ﻓﺮﮔﺸﺖ ﭼﺸﻢﻫﺎ، ﺩﯾﺪﻥ ﻧﻮﺭ (ﺑﺨﺶ2)

ﻓﺮﮔﺸﺖ ﭼﺸﻢﻫﺎ، ﺩﯾﺪﻥ ﻧﻮﺭ . ﺑﺨﺶ2 ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﯼ :سام اریامنش ﺍﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻡﻫﺎﯼ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﺩﺭﻣﺴﯿﺮﯼ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩﺗﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ...

آیا مطلب مفید بود؟
فرگشت چشم 0

فرگشت چشم

فرگشت چشم و پیچیدگی فرونکاستنی گردآوری:مهرداد بینا فرانسیس هایچینگ در کتاب:«گردن زرافه، جایی که داروین اشتباه رفت» می‌نویسد: برای‌ آ‌نکه چشم وظیفه‌اش را انجام دهد، باید اعضای زیر به طور هماهنگ با یکدیگر تنظیم...

آیا مطلب مفید بود؟