برچسب: علم ‌‌و ‌‌نابخردی

0

علم ‌‌و ‌‌نابخردی. قسمت چهارم

علم ‌‌و ‌‌نابخردی قسمت چهارم: ‌‌”توسل ‌‌به ‌‌اسطوره” طرز‌‌استفاده ‌‌سودازده‌‌ها ‌‌از ‌‌اسطوره ‌‌غالبا ‌‌آنها ‌‌را ‌‌لو ‌‌می‌‌دهد. ‌‌وقتی ‌‌کار‌‌فون‌‌دنیکن‌‌وليکوفسکی ‌‌و ‌‌آفرینش‌‌گرایان ‌‌را ‌‌بررسی ‌‌می‌‌کنیم ‌‌الگوی ‌‌استدلال ‌‌همانندی ‌‌می‌‌یابیم، ‌‌حضور ‌‌همین ‌‌الگو ‌‌در‌‌اثر ‌‌جوليان‌‌جينز ‌‌منشأ...

آیا مطلب مفید بود؟
0

علم ‌‌و ‌‌نابخردی. قسمت سوم

علم ‌‌و ‌‌نابخردی قسمت سوم: ‌‌”بی‌‌قاعدگی‌‌” وقتی ‌‌دانشمندان ‌‌به ‌‌پژوهش ‌‌می‌‌پردازند ‌این‌‌کار ‌‌را ‌‌در‌‌یک ‌‌چهارچوب ‌‌نظری ‌‌پذیرفته ‌‌شده ‌‌انجام ‌‌می‌‌دهند. ‌‌چهارچوب، ‌‌مسائل ‌‌را ‌‌اقامه ‌‌می‌‌کند، ‌‌اسلوب‌‌شناسی ‌‌حل ‌‌آنها ‌‌را ‌‌فراهم ‌‌می‌‌آورد، ‌‌و ‌‌انتظاراتی ‌‌را...

آیا مطلب مفید بود؟
0

علم ‌‌و ‌‌نابخردی. قسمت دوم

علم ‌‌و ‌‌نابخردی قسمت دوم: “فکر ‌‌بی‌‌موقع” وقتی ‌‌نظریه‌‌ای ‌‌رد ‌‌شد ‌‌دیگر ‌‌دانشمندان ‌‌باز ‌‌نمی‌‌گردند ‌‌و ‌‌دنبال ‌‌آن‌‌را ‌‌نمی‌‌گیرند ‌‌مگر ‌‌این‌‌که ‌‌دریابند ‌‌چگونه ‌‌می‌‌توان ‌‌آن‌‌را ‌‌در‌‌جایی ‌‌که ‌‌قبلا ‌‌کار ‌‌نمی‌‌کرد ‌‌به‌‌کار‌‌انداخت. ‌‌باید ‌‌اتفاقی ‌‌افتاده...

آیا مطلب مفید بود؟
0

علم ‌‌و ‌‌نابخردی. قسمت نخست

علم ‌‌و ‌‌نابخردی قسمت نخست: “علائم ‌‌شبه‌‌علم” کار ‌‌یک ‌‌سودازده ‌‌با ‌‌کار ‌‌یک ‌‌دانشمند ‌‌تفاوت ‌‌بنیادینی ‌‌دارد. ‌‌ممکن ‌‌است ‌‌وجوه ‌‌مشترکی ‌‌میان ‌‌آن‌‌دو ‌‌باشد، ‌‌ولی ‌‌ویژگی‌‌هایی ‌‌هست ‌‌که ‌‌تنها ‌‌در‌‌کار ‌‌سودازده‌ها ‌‌پیدا ‌‌می‌‌شود ‌‌و...

آیا مطلب مفید بود؟