برچسب: ساعت ساز کیهانی

ساعت ساز کیهانی 0

ساعت ساز کیهانی؟!(بخش چهارم)

ساعت ساز کیهانی؟! . بخش چهارم بعضی فیزیکدانها چنین عقیده ای را ابراز کرده اند که بعضی ثابت های بخصوص در طبیعت دارای ارزش هایی هستند که به نظر می رسد به شکل معماگونه...

آیا مطلب مفید بود؟
ساعت ساز کیهانی؟! (بخش اول) 1

ساعت ساز کیهانی؟! (بخش اول)

ساعت ساز کیهانی؟! (بخش اول) .از من خواسته شده است در این باره که آیا در جهان نشانه هایی یافت می شود که حکایت از ساخته شدن آن توسط یک ساعت ساز کیهانی داشته...

آیا مطلب مفید بود؟