برچسب: دانشمندان ایالات متحده، با احتیاط، از اصلاح دائمی ژن در انسان ها حمایت کردند.

دانشمندان ایالات متحده، با احتیاط، از اصلاح دائمی ژن در انسان ها حمایت کردند. 0

دانشمندان ایالات متحده، با احتیاط، از اصلاح دائمی ژن در انسان ها حمایت کردند.

دانشمندان ایالات متحده، با احتیاط، از اصلاح دائمی ژن در انسان ها حمایت کردند. در یک حرکت خبرساز گروهی از دانشمندان آمریکا نسبت به یکی از جدل آفرین ترین شیوه های اصلاح ژنی، چراغ...

آیا مطلب مفید بود؟