برچسب: جهان های موازی

جهان های موازی 0

آزمایش جهان های موازی

جهان های موازی فقط ریاضی نیست، بلکه می تواند مورد آزمایش قرار گیرد! نویسنده: آریا انوشیروانی بیگ بنگ: وجود جهان های موازی ممکن است چیزی مانند داستانهای علمی – تخیلی باشد که توسط نویسندگان با...

آیا مطلب مفید بود؟