برچسب: جهانی که برای ما ساخته نشده

جهانی که برای ما ساخته نشده 0

جهانی که برای ما ساخته نشده (قسمت آخر)

جهانی که برای ما ساخته نشده قسمت آخر. از کارل ساگان برای اجداد ما، طبیعت خصلت های بسیار ترسناکی داشت. رعد و برق، طوفان، زلزله، آتشفشان ها، آفت، خشکسالی، زمستان ها طولانی.از میان علل...

آیا مطلب مفید بود؟
جهانی که برای ما ساخته نشده قسمت دوم 1

جهانی که برای ما ساخته نشده (قسمت دوم)

از کارل ساگان علم نتايج اش را از بازجويي طبيعت به دست مي آورد نه با فرضياتي كه صرفا قصد ارضاي خوشبيني ماست.متوجه ميشويم كه حتي رهبران ديني كه همچون ما تحت تاثير محيط...

آیا مطلب مفید بود؟