برچسب: تجربه نزدیک به مرگ

تجربه نزدیک به مرگ 0

تجربه نزدیک به مرگ

تجربه نزدیک به مرگ   تجربه‌ی نزدیک به مرگ « به انگلیسی near-death experience NDE » تجربه‌ای فردی است، مرتبط با مرگ قریب‌الوقوع، که احساساتی نظیر جدا شدن از بدن، معلق بودن در هوا و...

آیا مطلب مفید بود؟
تجربه نزدیک به مرگ 0

تجربه نزدیک به مرگ

تجربه نزدیک به مرگ تجربه نزدیک به مرگ ، اون لحظه ای که فرد در حال مردنه تونل نور میبیند، حس میکند جدا از جسمش است و از این دست از ادعاها رو تجربه...

آیا مطلب مفید بود؟