برچسب: بی ایمانی در دانش

بی ایمانی در دانش 0

بی ایمانی در دانش (بخش اخر ، چهارم)

بی‌ایمانی در دانش. بخش اخر، چهارم آخر الامر اینکه: آیا حداقل در دانش این امر فرض گرفته نمی شود که دانستن بهتر از ندانستن است؟ به سختی می شود قبول کرد چنین فرضی را....

آیا مطلب مفید بود؟
بی ایمانی در دانش 0

بی ایمانی در دانش(بخش سوم)

بی‌ایمانی در دانش. بخش سوم نظام مند بودن طبیعت که به قوانین طبیعی معروف شده است، یک باور نیست بلکه یک مشاهده است. از نظر منطقی قابل تصور ست که سرعت نور از جایی...

آیا مطلب مفید بود؟
بی ایمانی در دانش 1

بی ایمانی در دانش (بخش دوم)

بی ایمانی در دانش بخش دوم اما ایمان به اشخاص دارای وجهه علمی چطور؟ آیا ایمان به این افراد هم همانند ایمان داشتن به چهره های مقدس مذهبی است؟ نخیر. وقتی ریچارد داکینز درباره...

آیا مطلب مفید بود؟
بی ایمانی در دانش 1

بی ایمانی در دانش

بی ایمانی در دانش گردآوری:فرید ایرانی بر گرفته از کتاب : ایمان در مقابل واقعیت : چرا علم و دین ناسازگارند ؟ بخش نخست یک تاکتیک شایع که از سوی مدافعین مذهب به کار...

آیا مطلب مفید بود؟