برچسب: برشی از کتاب جهان در تسخیر اهریمن

سیگنالهای رادیویی و فرازمینی ها 0

سیگنالهای رادیویی و فرازمینی ها

سیگنالهای رادیویی و فرازمینی ها برشی از کتاب جهان در تسخیر اهریمن نوشته‌ی کارل سیگن/ ترجمه‌ی رضا شعبانی در سال ۱۹۶۷، دانشمندان بریتانیایی سرچشمه‌ی رادیویی قدرتمند‌تر و نزدیک‌تری را شناسایی کردند که با دقت...

آیا مطلب مفید بود؟