برچسب: آپاندیس

0

فرگشت انسان (بخش دوم)

  فیزيولوژي مقايسه اي انسان از دوزیستان بسیار قدیمی، پلک سوم را به شکل تکمه اشکی که چینی است در نزدیک چشم؛ ارث برده است. این چین در چشم انسان همان پردهای است که در...

آیا مطلب مفید بود؟