انجمن پیشبرد علوم آتئیست ها و اگنوستیک ها تازه ها

چگونه موجودی به موجود دیگر فرگشت می‌یابد؟ 0

چگونه موجودی به موجود دیگر فرگشت می‌یابد؟

 

 نویسنده:مهراد بینا ادعا: شاید انتخاب طبیعی بتواند در فاکتور‌های ریزی مانند رنگ پروانه‌ها عمل کند اما هیچوقت نمی‌تواند باعث شود یک موجود به موجودی دیگر تبدیل شود. پس فرگشت کلان نمی‌تواند اتفاق بیفتد. پاسخ:...

فرگشت مورچه و زندگی اجتماعی جانوران 0

فرگشت مورچه و زندگی اجتماعی جانوران

 

 فرگشت مورچه و زندگی اجتماعی جانوران گرداوری ادمینها ترجمه : ساینا بصیری فرگشت مورچه و زندگی اجتماعی جانوران هر چند که به نظر می رسد حيوانات ممکن است رفتار اخلاقی نداشته باشند، تمام حيوانات...

فرگشت زرافه 0

فرگشت زرافه

 

 ✅ پاسخ به تمام سوالات راجب زرافه ✅ انتخاب طبيعی زرافه يا شترگاوپلنگ يک جانور آفريقايی پستاندار دارایپنجه و سم از سردٴه زرافگان، بلندقدترين حيوان زمين و بزرگترين نشخوارکننده است . به اين جانور...

فرگشت سگ 0

فرگشت سگ

 

 َسگ زيرگونٴه اهلی گرگها و پستانداری از راستٴه سگسانان است . سگ نخستين جانوری است که به دست انسان اهلی شد . سگها متنوعترين حيوان زمين هستند که ميراث چند هزار سال مداخله انسان...

فرگشت دلفین ها، هوش دلفین ها 0

فرگشت دلفين ها، هوش دلفين ها

 

 دلفينها همانند ديگر آببازسانی چون نهنگ ها و گرازماهی ها، نوادگان پستانداران دريايی هستند . دوره سنگوارهای(فسيل) اين جانوران از ميوسن پيشين( ميوسن يک دوره زمينشناسی از دوره نئوژن است که در زمان تقريبی...