انجمن پیشبرد علوم ایرانیان تازه ها

ﻫﻮﺵ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟ 0

ﻫﻮﺵ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟

 

 ﻫﻮﺵ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟ گرداوری:  سام اریامنش ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﯿﻨﮕﺰ ﮐﺎﻟﺞ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻮﺵ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﺸﺮ ﺑﻄﻮﺭ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺳﺖ . ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ...

حل ابهامات ِ”انفجار کامبرین” و “فرگشت” موجودات! 0

حل ابهامات ِ”انفجار کامبرین” و “فرگشت” موجودات!

 

  حل ابهامات ِ”انفجار کامبرین” و “فرگشت” موجودات! یکی از رازهای پیچیده تکامل این سوال است که در ابتدای دوره کامبرین دقیقا چه اتفاقی افتاد. کامبرین یکی از دوره های زمین شناسی است که...

ﺁﯾﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺎﯼ ﻣﻄﻠﻖ ‏( ﻋﻠﯿﻢ ‏) ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ؟ 0

ﺁﯾﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺎﯼ ﻣﻄﻠﻖ ‏( ﻋﻠﯿﻢ ‏) ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ؟

 

  ﺁﯾﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺎﯼ ﻣﻄﻠﻖ ‏( ﻋﻠﯿﻢ ‏) ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ؟ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻓﺮﻧﺎﻡ ‏« Is omniscience possible ‏» ﻧﻮﺷﺘﻪ ‏« Roland Puccetti ‏» ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ‏«...

توجیه علمی اصطلاح عذاب وجدان چیست؟ایا علت ان روح است؟ 0

توجیه علمی اصطلاح عذاب وجدان چیست؟ایا علت ان روح است؟

 

  توجیه علمی اصطلاح عذاب وجدان چیست؟ایا علت ان روح است؟ نویسنده:سام آریامنش خیلی ساده :عذاب وجدان یعنی احساسی که به ادم بعد انجام یک کار بد دست میدهد. مغز انسان از بدو کودکی...

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟ 0

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟

 

 ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻮﺗﺎﻩ: ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﻨﺪ: ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﺭ ‏«ﺣﺎﻝ ‏» ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺍﺳﺖ...

9 ﺗﺎ ﻓﻮﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﯾﮑﯿﺶ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ 0

9 ﺗﺎ ﻓﻮﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﯾﮑﯿﺶ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ

 

  9 ﺗﺎ ﻓﻮﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﯾﮑﯿﺶ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪ گرداوری: سام اریامنش ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ . ﺣﺎﻻ...

چرا داروین مهم است ؟ 0

چرا داروین مهم است ؟

 

  چرا داروین مهم است ؟ گردآوری:فرید ایرانی داروین در برابر خدا اثر مشهور داروین « در باره ی بوجود آمدن انواع » تصویری را که انسان ها از خود داشتند به طور موثر...

شایعه مجدد درباره وجود بیگانگان فضایی ! 0

شایعه مجدد درباره وجود بیگانگان فضایی !

 

 ستاره‌شناسان سیگنال‌های عجیبی از یک ستاره شبیه‌ خورشید دریافت کردند! شایعه مجدد درباره وجود بیگانگان فضایی ! ستاره‌شناسان روسی سیگنال‌های عجیب‌ و غریبی را از ستاره‌ای دریافت کرده‌اند که حدود 100 سال نوری از...