انجمن پیشبرد علوم ایرانیان تازه ها

کشف نخستین نمونه از مغز دایناسورها 0

کشف نخستین نمونه از مغز دایناسورها

 

 کشف نخستین نمونه از مغز دایناسورها محققان دانشگاه کمبریج توانستند نخستین نمونه شناخته شده بافت مغز فسیلی یک دایناسور را در ساسکس انگستان شناسایی کنند که مشابه بافت تمساح‌ها و پرندگان امروزی است. یک...

نشنال جئوگرافی کلبه اسکیمویی روی مریخ طراحی کرد 0

نشنال جئوگرافی کلبه اسکیمویی روی مریخ طراحی کرد

 

 نشنال جئوگرافی کلبه اسکیمویی روی مریخ طراحی کرد نشنال جئوگرافی در بخشی از تحقیقاتش در مورد مریخ،‌ خانه‌ای را به عنوان سکونتگاه انسان در این سیاره سرخ طراحی کرده است که شبیه به کلبه‌...

آیا ذبح اسلامی پشتوانه علمی دارد؟ 1

آیا ذبح اسلامی پشتوانه علمی دارد؟

 

 آیا ذبح اسلامی پشتوانه علمی دارد؟ ذبح اسلامی به مجموعه دستوراتی گفته می‌شود که برای ذبح حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد و ریشه‌ در کتاب قرآن و سنت پیامبر اسلام دارد. این قوانین حیوانات...

ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﺪ ﺭﺍ تقریبا ' ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ' ﻣﯽﮐﻨﺪ 0

ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﺪ ﺭﺍ تقریبا ‘ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ‘ ﻣﯽﮐﻨﺪ

 

 ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﺪ ﺭﺍ تقریبا ‘ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ‘ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﻧﺨﻮﺩ ﺍﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﻏﺮﯾﺰﻩ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ...

ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﻈﺮﯾﻪ 62 ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ فرگشت ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ 0

ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﻈﺮﯾﻪ 62 ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ فرگشت ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ

 

 ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﻈﺮﯾﻪ 62 ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ فرگشت ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﻈﺮﯾﻪ 62 ﺳﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﺭﯾﺎﺿﯿﺪﺍﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ فرگشت ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺷﺪﻧﺪ. ‏ ، ﺁﻟﻦ ﺗﻮﺭﯾﻨﮓ‏...

ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﻗﺪﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ؟ 0

ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﻗﺪﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ؟

 

 ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﻗﺪﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮﺍﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ، ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ 700 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺳﺎﻝ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺑﺸﺮ...