بایگانی‌ ماهانه: آوریل 2017

آیا میتوان مردگان را زنده کرد 0

آیا میتوان مردگان را زنده کرد

آیا زندگی پس از مرگ وجود دارد؟ آیا میتوان مردگان را زنده کرد؟ با اوج گرفتن پیشرفت های علمی و آینده نگری های جسورانه از پرورش هوش مصنوعی تا پیوند سر موجودات به یکدیگر،...

آیا مطلب مفید بود؟
نشست خبری ناسا درباره اقیانوس‌های فراتر از زمین 0

ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺣﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺎ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﻤﺐ ﻫﯿﺪﺭﻭﮊﻧﯽ

ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺣﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺎ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﻤﺐ ﻫﯿﺪﺭﻭﮊﻧﯽ نمایش ویدئو ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻤﺐ ﻫﯿﺪﺭﻭﮊﻧﯽ ﺩﺭ ﻗﻄﺐ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﯾﺦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﯿﺎﺕ ﺗﺒﺪﯾﻞ...

آیا مطلب مفید بود؟
احتمال به تاخیر افتادن سفر به مریخ 0

احتمال به تاخیر افتادن سفر به مریخ

ﻧﺎﺳﺎ ﺑﯽﻟﺒﺎﺱ ﻣﺎﻧﺪ احتمال به تاخیر افتادن سفر به مریخ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﯼ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﯼ ﻓﻀﺎﻧﻮﺭﺩﯼ ﻧﺎﺳﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ OCSS ﻣﺸﻬﻮﺭﻧﺪ، ﺗﺎ ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۲۱ ﺁﻣﺎﺩﻩ...

آیا مطلب مفید بود؟
15نقل قول از عقایده مختلف آلبرت آینشتین. 0

15نقل قول از عقایده مختلف آلبرت آینشتین.

15نقل قول از عقایده مختلف آلبرت آینشتین. 1- گذر زمان: زمانی که یک مرد با دختری زیبارو به مدت یکساعت همنشین می شود، انگار که فقط 1 دقیقه گذشته. ولی او را برای دقیقه...

آیا مطلب مفید بود؟
کشف ژن هایی که با اصلاح ژنتیکی عمر را بیشتر از 100 سال میکند. 0

کشف ژن هایی که با اصلاح ژنتیکی عمر را بیشتر از 100 سال میکند

کشف ژن هایی که با اصلاح ژنتیکی عمر را بیشتر از 100 سال میکند. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ.ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ...

آیا مطلب مفید بود؟
بخش دوم کامپیوتر های کوانتومی 0

بخش دوم کامپیوتر های کوانتومی بخش دوم کامپیوتر های کوانتومی

رایانش کوانتومی چیست و اساس کار آن چگونه است؟ (محاسبات کوانتومی از تئوری تا واقعیت) با نگاهی به تاریخچه کامپیوترها مشاهده می کنیم، سامانه های کامپیوتری امروزی هیچ وجه تشابهی با نیاکان خود ندارند....

آیا مطلب مفید بود؟
0

ماشین زمانی که میتواند در زمان به جلو و عقب سفر کند!

ماشین زمانی که میتواند در زمان به جلو و عقب سفر کند! فیزیکدانان مدعی شده اند که مدل ریاضی یک ماشین زمان فرضی را طراحی کرده اند. جعبه ای که میتواند در بافت فضا-زمان...

آیا مطلب مفید بود؟
دانشمندان سر یک موش را به موشی دیگر پیوند زدند. 0

دانشمندان سر یک موش را به موشی دیگر پیوند زدند

دانشمندان سر یک موش را به موشی دیگر پیوند زدند. در یک ازمایش مهیج دانشمندان چینی سر یک موش کوچک راب ه یک موش بزرگ تر پیوند زدند بدون اینکه مغز موش در اثر...

آیا مطلب مفید بود؟
0

چطور موجوداتی این چنین پیچیده به وجود آمده اند؟

بدون شک هیچکس پیچیدگی یک جاندار را منکر نیست حال پرسش اینجاست:چگونه این همه پیچیدگی نتیجه ی انتخاب طبیعتی بی شعور است؟ زیست شناسان بیشتر از هرکسی با پیچیدگی بدن انسان سروکار دارند؛دیدگاه آنها...

آیا مطلب مفید بود؟
0

ﭼﺮﺍ ﺩﺭﻭﻍﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟

ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ، ﻫﺮﻗﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻫﻞ ﮐﺴﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﻧﺒﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ . ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﻧﻘﺺ ﺩﺍﻧﺶ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺍﺳﺖ، ﭼﻮﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ...

آیا مطلب مفید بود؟