بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2017

نشانه های وجود ماده تاریک دوباره رویت شدند! 0

نشانه های وجود ماده تاریک دوباره رویت شدند!

نشانه های وجود ماده تاریک دوباره رویت شدند! یک پرتوی xبسیار قوی در اندازه گیری های جدید رویت شده اند که این احتمال را بوجود می آورند که آن پرتو میتواند حاکی از ماده...

آیا مطلب مفید بود؟
جانورانی به شفافیت شیشه 0

جانورانی به شفافیت شیشه + تصاویر

جانورانی به شفافیت شیشه + تصاویر همه حیوانات در نوع خود قابل توجهند اما بعضی از آنها عجیب و غریبند. شاید ندانید ولی بسیاری از جانوران زمین بدن بسیار شفافی دارند، طوری که همانند...

آیا مطلب مفید بود؟
شواهد تجربی برای جهان هولوگرافیک یافت شد! 0

شواهد تجربی برای جهان هولوگرافیک یافت شد!

شواهد تجربی برای جهان هولوگرافیک یافت شد! شواهد تجربی جدید نشان میدهد جهان ما یک هولوگرام است.نظریه جهان هولوگرافیک محکم تر شد جهان ما یک هولوگرام است این یعنی چه؟ هولوگرام‌های روی کارت‌های شناسایی...

آیا مطلب مفید بود؟
خدا تاس میریزد 0

خدا تاس میریزد

خدا تاس میریزد توضیح در مورد این دو جمله و اینکه امروزه کدامیک اشتباه از اب در امده است. خدا تاس می اندازد خدا تاس نمی اندازد وقتی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ ارائه نشده...

آیا مطلب مفید بود؟
به جد جدیدتان سلام کنید سکوریتوس کوروناریوس 0

به جد جدیدتان سلام کنید سکوریتوس کوروناریوس

به جد جدیدتان سلام کنید سکوریتوس کوروناریوس دیرین شناسان با کشف یکی از قدیمی ترین فسیل هایی که میتواند به حلقه اجداد انسان ربط داده شود عکسی دیگر را در آلبوم خانوادگی اجدادمان اضافه...

آیا مطلب مفید بود؟
18- قضایای شرطی متصله منفصله 0

18- قضایای شرطی متصله منفصله

تا اینجا هر چه گفتیم قضایای حملی و اجزا و تقسیماتش بود ولی از اینجا به بعد قضایای شرطی را تقسیم بندی کنیم ،گفتیم قضایای شرطی سه جز دارد :مقدم / تالی / رابطه....

آیا مطلب مفید بود؟
17- حمل هوهو و حمل ذوهو 0

17- حمل هوهو و حمل ذوهو

17- حمل هوهو و حمل ذوهو تا اینجا گفتیم حمل دو نوع است : حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی.حمل شایع را یکبار به بسیط و مرکب تقسیم کردیم ، هلیه بسیطه و...

آیا مطلب مفید بود؟
فرگشتِ ارگانیک قسمتِ دوم 0

فرگشتِ ارگانیک قسمتِ دوم

فرگشتِ ارگانیک قسمتِ دوم پیشرفتِ نظریه فرگشت در طیِ تاریخ اسمِ داروین با نظریه فرگشت رابطه ناگسستنی دارد,در وواقع برای تعداد عظیمی از مردم داروینیسم یعنی فرگشت,اما مفهوم فرگشت برایِ بار اول در نوشته...

آیا مطلب مفید بود؟