دسته: سوالات متداول

سلام چرا جو زمین پرتو هایی که به انسانها و دیگر جانداران ضرر میرساند دفع میکند و پرتوهای معمولی را اجازه ورود به زمین میدهد ؟؟؟؟ 0

سلام چرا جو زمین پرتو هایی که به انسانها و دیگر جانداران ضرر میرساند دفع میکند و پرتوهای معمولی را اجازه ورود به زمین میدهد ؟؟؟؟

سلام چرا جو زمین پرتو هایی که به انسانها و دیگر جانداران ضرر میرساند دفع میکند و پرتوهای معمولی را اجازه ورود به زمین میدهد ؟؟؟؟ پاسخ: سوال شما بر عکس است.درواقع نوع دیدتان...

آیا مطلب مفید بود؟