دسته: فلسفه

آيا جهان نشانه اي از طراحي دارد؟ (فصل اول) 0

آيا جهان نشانه اي از طراحي دارد؟ (فصل اول)

آيا جهان نشانه اي از طراحي دارد؟ فصل اول . آفرينش گراها، بر پايه تعريف، به “معجزه ي آفرينش” باور دارند. آفرينش گراها با سند گرفتن از استدلال “علت نخست” ادعا دارند تنها بودن...

آیا مطلب مفید بود؟
چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ (قسمت سوم) 0

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ (قسمت سوم)

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ قسمت سوم “جهان‌بینی‌ خداشناسی” توصیف خداشناسی دشوار‌تر است به‌این دلیل ساده که بر خلاف رویکرد ماتریالیستی که یک نوع است باور خداشناسانه اشکال مختلف دارد و کلماتی یکسان معانی...

آیا مطلب مفید بود؟
سه شیاد / قسمت دوم 0

سه شیاد / قسمت دوم

سه شیاد / قسمت دوم همه موافق هستند که این مدعیان در نحوۀ تولد و کارکردهای زندگی روزمره درهیچ امری با دیگران تفاوتی نداشته‌اند، ازمادران‌شان زاده شده بودند و مثل دیگران زندگی می‌کردند. ولی...

آیا مطلب مفید بود؟
چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ (قسمت دوم) 0

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ (قسمت دوم)

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ قسمت دوم: “جهان‌بینی‌ماتریالیسم” از دشوار‌ترین کارها در این مسیر، تعریف معانی به‌صورتی است که مورد توافق همگان باشد. احتمالا غیرممکن است به‌خصوص در مورد مذهب، چرا که هرکسی تعریف...

آیا مطلب مفید بود؟
چرا غربی ها از ربات می ترسند ولی ژاپنی‌ها نه؟! 0

چرا غربی ها از ربات می ترسند ولی ژاپنی‌ها نه؟!

چرا غربی ها از ربات می ترسند ولی ژاپنی‌ها نه؟! نویمومی غرب بر اساس مذاهب تک خدایی دره نیل استوار است. مذاهبی که بر خاص بودن انسان تاکید دارند. انسان در این مذاهب، موجود...

آیا مطلب مفید بود؟
0

سه شیاد

سه شیاد قسمت نخست: “خدا” گرچه آگاهی از حقیقت برای همۀ انسان‌ها از ارزش و اهمیت بی‌بدیلی برخوردار است، با وجود این، آنانی که از چنین امتیازی بهره‌مند می‌شوند بسیار اندک‌اند. برخی از آنان در...

آیا مطلب مفید بود؟
چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟(قسمت اول ) 0

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟(قسمت اول )

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ شان‌کارل (قسمت اول ) مرتبا می‌شنویم که دانش و مذهب در حال آشتی هستند. اینکه موفقیت دانش در فهم دنیا، تناقضی با باور به‌خدا ندارد. من سعی می‌کنم چنین...

آیا مطلب مفید بود؟
آیا خداباوری محصول فرگشت زیستی ماست؟ 0

آیا خداباوری محصول فرگشت زیستی ماست؟

آیا خداباوری محصول فرگشت زیستی ماست؟ زمانی که از باور به خدا صحبت می کنیم پیش از هر چیز باید مقصود خود را از خدا و مفهوم آن روشن سازیم. نگاهی به لیست خدایان...

آیا مطلب مفید بود؟
دین‌داری بدون باور 0

دین‌داری بدون باور

دین‌داری بدون باور بیشتر ژاپنی‌ها اعتقادات دینی را نمی‌پذیرند، اما از انجام مناسک دینی استقبال می‌کنند. چرا؟ مطالعۀ دین‌داری در ژاپن برخی از بنیادی‌ترین پیش‌فرض‌های ما دربارۀ دین را به چالش می‌کشد. پژوهش‌های جامعه‌شناسی...

آیا مطلب مفید بود؟