دسته: مغز و نوروساینس

رشد یک مغز کوچک در دست دانشمندان 0

رشد یک مغز کوچک در دست دانشمندان

رشد یک مغز کوچک در دست دانشمندان پژوهشگران “دانشگاه کمبریج” در مطالعه اخیرشان موفق به رشد یک مغز کوچک شدند که این اندام مذکور می‌تواند به طناب نخاعی متصل شود. به گزارش ایسنا و...

آیا مطلب مفید بود؟
نقد خبری منتشر شده از کانال دکتر نیری 0

نقد خبری منتشر شده از کانال دکتر نیری

نقد خبری منتشر شده از کانال دکتر نیری متن خبر مورد نظر : سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای (سرن) اعلام کرده که دیگر با یکی از دانشمندان این مرکز همکاری نمی‌کند، چرا که او گفته...

آیا مطلب مفید بود؟
پژوهشگران انجمن علوم اعصاب آمریکا: ژنتیک، اندازه مغز و میزان هوش را تحت تاثیر قرار می‌دهد 0

پژوهشگران انجمن علوم اعصاب آمریکا: ژنتیک، اندازه مغز و میزان هوش را تحت تاثیر قرار می‌دهد

پژوهشگران انجمن علوم اعصاب آمریکا: ژنتیک، اندازه مغز و میزان هوش را تحت تاثیر قرار می‌دهد 85% تفاوت های فردی در قشر مغز تحت تاثیر ژنتیک است. پژوهشگران “انجمن علوم اعصاب آمریکا” در بررسی...

آیا مطلب مفید بود؟
کشف شکل جدیدی از ارتباط نورون‌ها در مغز 0

کشف شکل جدیدی از ارتباط نورون‌ها در مغز

کشف شکل جدیدی از ارتباط نورون‌ها در مغز دانشمندان آمریکایی در بررسی جدیدی موفق شدند شکل جدیدی از ارتباط نورون‌ها را در مغز کشف کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس نیوز،...

آیا مطلب مفید بود؟