دسته: نجوم و اخترفیزیک

جهان های موازی 0

آزمایش جهان های موازی

جهان های موازی فقط ریاضی نیست، بلکه می تواند مورد آزمایش قرار گیرد! نویسنده: آریا انوشیروانی بیگ بنگ: وجود جهان های موازی ممکن است چیزی مانند داستانهای علمی – تخیلی باشد که توسط نویسندگان با...

آیا مطلب مفید بود؟
غیبت عجیب ستارگان مرکز راه شیری 0

غیبت عجیب ستارگان مرکز ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺷﯿﺮﯼ

ﻏﯿﺒﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺷﯿﺮﯼ ﺍﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻒ ﻓﻀﺎﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﻬﯽ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺷﯿﺮﯼ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺗﯿﻢ ﺑﯿﻦ...

آیا مطلب مفید بود؟
جهانی از هیچ 0

جهانی از هیچ با “ناهار مجانی” الن گوت

جهانی از هیچ با “ناهار مجانی” الن گوت Free-lunch Alan Guth نویسنده: سام آریامنش الن گوت: پیشرفت های اخیر در کیهان شناسی به شدت نشان می دهد که جهان ممکن است ناهار مجانی نهایی...

آیا مطلب مفید بود؟
جهان هستی چگونه به وجود امد 0

جهان هستی چگونه به وجود امد؟

جهان هستی چگونه به وجود امد؟ نویسنده: سام آریامنش چه تعداد جهان هستی وجود دارد؟ آیا باز هم بیگ بنگی رخ داده است و میدهد؟ ایا برای وجود هستی نیاز به خدا است؟ شما...

آیا مطلب مفید بود؟
کشف نخستین نشانه های جهان های موازی 0

جهان پیش از انفجار بزرگ نیز وجود داشته .

جهان پیش از انفجار بزرگ نیز وجود داشته . نویسنده: فرید ایرانی دانشمندان می گویند به شواهدی دست یافته اند که نشان می دهد کیهان پیش از مهبانگ (انفجار بزرگ، بیگ بنگ) نیز وجود...

آیا مطلب مفید بود؟
تلسکوپ رادیویی 0

جستجوی حیات بیگانه با بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان!

جستجوی حیات بیگانه با بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان! نویسنده: مهرداد بینا یک پروژۀ عظیم علمی و مهندسی در چین قرار است با بزرگترین تلسکوپ رادیویی در جهان به کشف امواج رادیویی حیات بیگانه بپردازد....

آیا مطلب مفید بود؟
سرعت نور 0

آیا جهان سریعتر از سرعت نور منبسط میشود ؟

آیا جهان سریعتر از سرعت نور منبسط میشود ؟ نویسنده: مهرداد بینا بعضی از کژفهمی ها در مورد این موضوع ممکن است باعث سردرگمی شود که منظور از اینکه کیهان سریعتر از سرعت نور...

آیا مطلب مفید بود؟
 ۲۰ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ 0

 ۲۰ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ

۲۰ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﺴﮑﻮﭖ ﮐﭙﻠﺮ، ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ۲۰ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ‏« ﺁﻣﺮﯾﮑﻦ ﺳﺎﯾﻨﺘﯿﺴﺖ ‏» ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ، ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺭﻩ...

آیا مطلب مفید بود؟