نویسنده: Sam Ariamanesh

یافته‌های جدید، باورهای رایج در مورد “زمان” را به چالش می‌کشد! 0

یافته‌های جدید، باورهای رایج در مورد “زمان” را به چالش می‌کشد!

یافته‌های جدید، باورهای رایج در مورد “زمان” را به چالش می‌کشد! نویسنده: مهرداد بینا در رُمان «پادشاه گذشته و آینده»، اثر ماندگار تی.اچ وایت، شعبده‌بازی به نام مریلین از یک بیماری بسیار عجیب رنج...

آیا مطلب مفید بود؟
پیکانِ زمان زیر میکروسکوپِ کوانتومی 0

پیکانِ زمان زیر میکروسکوپِ کوانتومی

پیکانِ زمان زیر میکروسکوپِ کوانتومی نویسنده: مهرداد بینا گروهی بین‌المللی از پژوهشگران موفق به اندازه‌گیریِ بی‌نظمی یا آنتروپی در یک سیستم کوچک‌مقیاسِ کوانتومی شده‌اند. به اعتقاد این تیم٬ این کار برجسته «جهت زمان» را...

آیا مطلب مفید بود؟
نسبیت خاص و زمان 0

نسبیت خاص و زمان

نسبیت خاص و زمان نویسنده: سام آریامنش قسمت اول ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﮕﻔﺖﺁﻭﺭﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﯾﻪﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﺍﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎﯼ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﻘﻮﻟﻪﯼ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﻏﻠﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺩﯼ...

آیا مطلب مفید بود؟
ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰﻩ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ 0

ﺩﻩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰﻩ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ

ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰﻩ ﻫﺎ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰﻩ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻙ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻓﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺳﻴﺪ . ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥ : ﺍﺷﻜﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﻩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰﻩ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ : ١...

آیا مطلب مفید بود؟
ترمودینامیک و فرگشت 1

ترمودینامیک و فرگشت

سوال: ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻡ ﺗﺮﻣﻮﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮏ، ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﯽﻧﻈﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﯽﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ، ﻭ ﺟﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯجانداران تک سلولی فرگشت یافته باشند.آیا فرگشت قانون...

آیا مطلب مفید بود؟
پس چرا همه میمون ها تکامل نیافتند و انسان نشدند؟ 1

پس چرا همه میمون ها تکامل نیافتند و انسان نشدند؟

پس چرا همه میمون ها تکامل نیافتند و انسان نشدند؟ نویسنده: مهرداد بینا ادعا :بر اساس نظریه فرگشت، انسان‌ها و شامپانزه‌ها از یک ریشه مشترک بوده اند، ولی امروزه تفاوتهای فاحشی میان ما و...

آیا مطلب مفید بود؟
فرگشت بوسه 0

فرگشت بوسه

فرگشت بوسه نویسنده: مهرداد بینا رفتارهای مادرزادی در حیوانات(اعمال غریزی) مثلا اعمال و رفتاری که پرندگان و ماهی‌ها در دوران آمادگی برای جفت‌گیری انجام می‌دهند و همچنین ساختن لانه در پرندگان و جنگ‌و‌ستیز بین...

آیا مطلب مفید بود؟
ایا حیوانات هم با پدر و مادر خود جفت گیری میکنند؟ 0

ایا حیوانات هم با پدر و مادر خود جفت گیری میکنند؟

●اینکه ازدواج و جفت گیری با پدر و مادر و خواهر و برادر ممنوع است هدیه دین است یا هدیه فرگشت؟   پاسخ: همین که پستانداران با پدر و مادر خود جفت گیری نمیکنند...

آیا مطلب مفید بود؟
اشتباهات عامه در مورد فرگشت 0

اشتباهات عامه در مورد فرگشت

اشتباهات عامه در مورد فرگشت نویسنده: مهرداد بینا اشتباه۱: اگر فرگشت (تکامل) واقعا اتفاق افتاده و جد ما میمون بوده‌، پس چرا میمون‌ها هنوز کامل نشده‌اند؟ پاسخ: نخست آنکه جد ما میمون نبوده! شامپانزه...

آیا مطلب مفید بود؟
چگونه ما انسان شديم 0

نياكان فراموش شده ما

چگونه ما انسان شديم؟؟!! نویسنده: فرید ایرانی بالاخانواده‌ی انسان‌واران در میان جانوران راسته‌ای وجود دارد به نام «نخستی‌سانان» (Primates) که در این راسته (Order) که از جمله شامل میمون‌ها هم هست، یک «بالاخانواده» (Superfamily)...

آیا مطلب مفید بود؟